Rozpoczeliśmy prace nad programem kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej Inżynier Profit który.

 

 

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie ankietowego badania potrzeb ubezpieczeniowych wśród delegatów zjazdów okręgowych. Po zakończeniu i zebraniu ankiet zostanie wykonana analiza zebranego materiału który zostanie przedstawiony w postaci prezentacji na zjeździe delegatów krajowej rady.