UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Konsultant komputerowy

 • Zakres
 • Dla kogo?
 • Zalety
 • Koszt

Ubezpieczyciel pokryje szkodę poniesioną przez ubezpieczonego wynikającą z jakiegokolwiek roszczenia podniesionego po raz pierwszy wobec ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia lub okresie dodatkowym i zgłoszonego na piśmie Ubezpieczycielowi zgodnie z warunkami i postanowieniami ogólnych warunków, zarzucającego dopuszczenie się przez ubezpieczonego nieprawidłowego działania zawodowego w związku z wykonywaniem usług zawodowych na rzecz osoby trzeciej, które miało miejsce po dniu obowiązywania polisy, lecz nie później niż przed końcem okresu ubezpieczenia.

W ramach sumy ubezpieczenia oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień ogólnych warunków, ubezpieczyciel pokryje również koszty obrony, opłaty i wydatki związane z odpieraniem jakiegokolwiek roszczenia podniesionego przeciwko ubezpieczonemu przez osobę trzecią, zarzucającego naruszenie obowiązków zawodowych poprzez dopuszczenie się nieprawidłowego działania zawodowego.

Warunki ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej Konsultantów Komputerowych z zastrzeżeniem dodatków zmieniających:

 • Wyłączenie Porad Inwestycyjnych
 • Wyłączenie Transferu Środków

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z wykonywania zawodu konsultanta komputerowego, świadczącego usługi informatyczne (usługi informatyczne oznaczają: świadczenie usług doradczych i konsultingowych w zakresie sprzedaży, dostaw, dystrybucji, instalacji, opracowywania oraz konserwacji sprzętu (w tym systemów komunikacyjnych), oprogramowania sprzętowego i innego oprogramowania, a także:

 1. analiz, integracji oraz projektowania i programowania systemów komputerowych,
 2. sprzedaży i dostaw oprogramowania,
 3. przetwarzania danych oraz zarządzania urządzeniami,
 4. kierowania realizacją projektów informatycznych,
 5. usług szkoleniowych w dziedzinie informatyki.

Umowę mogą zawrzeć wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) („Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”), których łączny roczny przychód brutto nie przekracza kwoty 20 000 000 (dwadzieścia milionów) zł.
Jeżeli nie spełniacie Państwo tego warunku, uprzejmie prosimy o kontakt.

 • Szeroki wybór sum gwarancyjnych

Od 500 000. do 5 000 000 zł.

 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej Podlimit Udział własny
Wymiana Danych komputerowych i dokumentów PLN 500 000 PLN 2 000
Odszkodowanie za udział w czynnościach sądowych W ramach wybranej Sumy Ubezpieczenia Brak
Prawa własności intelektualnej W ramach wybranej Sumy Ubezpieczenia Zgodnie z wybranym wariantem Sumy Ubezpieczenia
Nieuczciwość pracowników W ramach wybranej Sumy Ubezpieczenia Zgodnie z wybranym wariantem Sumy Ubezpieczenia
Zniesławienie i zniewaga W ramach wybranej Sumy Ubezpieczenia Zgodnie z wybranym wariantem Sumy Ubezpieczenia

Powyższe podlimity stanowią część sumy ubezpieczenia a nie nadwyżkę ponad nią.

 • Minimum formalności

Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.

W oparciu o łączne roczne przychody brutto wnioskodawcy za ostatni rok finansowy

Suma ubezpieczenia

Łączne roczne przychody brutto wnioskodawcy

Udział własny (na każde roszczenie)

do 4 000 000 zł

od 4 000 001 zł do 8 000 000 zł

od 8 000 001 zł do 12 000 000 zł

od 12 000 001 zł do 16 000 000 zł

od 16 000 001 zł do 20 000 000 zł

 

500 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

Brak

1 000 000 zł

2 030 zł

2 700 zł

3 380 zł

4 050 zł

4 730 zł

Brak

2 000 000 zł

2 840 zł

3 780 zł

4 730 zł

5 670 zł

6 620 zł

Brak

3 000 000 zł

3 410 zł

4 540 zł

5 680 zł

6 800 zł

7 940 zł

Brak

4 000 000 zł

3 980 zł

5 290 zł

6 630 zł

7 940 zł

9 260 zł

Brak

5 000 000 zł

4 580 zł

6 090 zł

7 620 zł

9 130 zł

10 650 zł

Brak

Jeżeli wymagany jest limit sumy ubezpieczenia wyższy niż 5 000 000 zł lub inny niż wyżej przedstawione warianty prosimy o kontakt. Suma ubezpieczenia podana powyżej jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe łącznie w okresie ubezpieczenia

Powyższe podlimity stanowią część Sumy Ubezpieczenia a nie nadwyżkę ponad nią

 

Szczegółowe informacje:
tel. 509 488 066
adres e-mail: hanza@hanzaconsulting.pl