UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

 

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu/ ubezpieczenie CAR, ubezpieczenie EAR

 

Przedmiot i zakres Ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia budowlano-montażowego jest obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na placu budowy. Obejmuje ono zatem roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane (betonownie, rusztowania, doprowadzenia energii elektrycznej i wody), zaplecze budowy (pomieszczenia socjalne dla pracowników, baraki magazynowe), maszyny budowlane (żurawie, spycharki, koparki, zgarniarki, walce, zagęszczarki, wózki widłowe, kafary i inne), materiały i narzędzia budowlane, zaplecze budowy, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie. Polisa taka obejmować może także odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód wyrządzonych na placu budowy lub w jego sąsiedztwie.

 

Zawarcie i koszt Ubezpieczenia

Do zawarcia ubezpieczenia  budowlano-montażowego niezbędne jest przekazanie zakładowi ubezpieczeń lub brokerowi podstawowych informacji o ryzyku, w szczególności:

  1. przedmiotu ubezpieczenia - tytuł kontraktu, opis przedmiotu budowy/montażu, opis robót kontraktowych;
  2. podmiotów ubezpieczenia - dane inwestora, wykonawcy, podwykonawców (wraz z zakresem ich prac);
  3. okresu ubezpieczenia - okres rozpoczęcia i zakończenia robót, okres rozruchu/testów, okres konserwacji/gwarancji;
  4. miejsca budowy / montażu - lokalizacja, rodzaj podłoża, najbliższe akweny, poziom wód gruntowych, szczególne warunki meteorologiczne, opis otoczenia miejsca prowadzonych prac;
  5. sum ubezpieczenia - odrębnie dla każdej części ubezpieczenia: prace kontraktowe, maszyny budowlane, odpowiedzialność cywilna;
  6. zakresu ubezpieczenia - np. wskazanie, czy polisa ma zawierać ubezpieczenie OC,  wskazanie klauzul dodatkowych, które mają zostać uwzględnione w polisie.

 

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest zróżnicowana, szacunkowo jednak można wskazać, że cena ubezpieczenia budowlano-montażowego kształtuje się średnio na poziomie od 1,5 ‰ do 4 ‰ wartości kontraktu. Wysokość składki zależy od wielu czynników i jest kalkulowana po szczegółowej analizie ryzyka przez ubezpieczyciela. Często zakłady ubezpieczeń wymagają przed zawarciem umowy przedłożenia treści kontraktu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planami sytuacyjnymi, fragmentami dokumentacji projektowej itp.  W przypadku kontraktów o mniejszej wartości pobrana może zostać składka minimalna, w zależności od zakładu ubezpieczeń w wysokości np. 500 USD lub 4.000 PLN.