• "Budowlany proces inwestycyjny"

  kompendium wiedzy w procesie budowlanym
 • 1

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

błąd projektanta Czy pracodawca może zgłosić roszczenie do pracownika w kwocie wyższej niż 3 krotność jego wynagrodzenia?   Jak wygląda proces wypłaty odszkodowania w przypadku popełnienia błędu przez projektanta zatrudnionego w biurze projektowym na umowę o pracę?

Pierwszą kwestią jest ustalenie odpowiedzialności projektanta. Jeżeli spełniona jest ta przesłanka, pracodawca powinien naprawić szkodę i pociągnąć pracownika do odpowiedzialności finansowej. Powinno to być dokonane w formie noty obciążeniowej. W sytuacji pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności finansowej, ubezpieczyciel pokryje roszczenie pracodawcy do wysokości  trzech wynagrodzeń projektanta.

 

Po ustaleniu przez Allianz zawodowej odpowiedzialności projektanta faktyczna wypłata odszkodowania może nastąpić po:

a/ obciążeniu projektanta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez pracodawcę w formie pisemnej (np. nota obciążeniowa),

b/ realizacji przez winnego pracownika noty obciążeniowej na rzecz pracodawcy poprzez wykonanie noty (dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu),

c/ wypłata odszkodowania (max. trzykrotne miesięczne wynagrodzenie w okresie wyrządzenia szkody na podstawie danych z druków ZUS RMUA, bądź zaświadczenia wystawionego przez Gł. Księgowego pracodawcy) przez Allianz następuje na konto pracownika.

W przypadkach nie budzących wątpliwości T.U., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ubezpieczonym, stosuje odstępstwo od ww. zasady z pkt. b/ tzn. Allianz może wypłacić odszkodowanie bezpośrednio pracodawcy, po jego uprzednim obciążeniu pracownika notą obciążeniową (jest to bardzo wygodne dla obciążanego pracownika, gdyż nie musi on wówczas uruchamiać własnych środków finansowych).

 

Pracodawca może rościć w kwocie wyższej niż trzykrotne wynagrodzenie, ale tylko w wypadku stwierdzenia działania umyślnego pracownika. Roszczenie wtedy może być zasadne do pełnej wysokości szkody.

Należy w tym miejscu jednak dodać, iż Ubezpieczyciel nie pokryje takiego roszczenia w żadnej części, z uwagi na nie objęcie ochroną szkód wyrządzonych w sposób umyślny.

Publikacje Menu

Aktualności

 • Hanza w Informatorze „Inżynier Warmii i Mazur” +

  Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu budowlanego czyli gdy przepraszam nie wystarczy. Czytaj dalej
 • Artykuł dla Gazety Finansowej +

  Broker ubezpieczeniowy reprezentuje klienta i to jest podstawowa różnica pomiędzy innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie ubezpieczeniowym. Pozostałe podmioty reprezentują towarzystwa Czytaj dalej
 • Promocja Poradnika „Budowlany proces inwestycyjny" +

  Kupując w Grupie HANZA ubezpieczenie za poradnik zapłacisz tylko jedynie 18 zł (z Vat) + koszt przesyłki(rabat 60% od ceny nominalnej Czytaj dalej
 • 1