• "Budowlany proces inwestycyjny"

  kompendium wiedzy w procesie budowlanym
 • 1

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Okres ochrony ubezpieczeniowej dla osób korzystających z ubezpieczenia OC dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetyczne budynków

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, p. 1802) dotyczy szkód wyrządzonych w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

 1. Przedmiotowe ubezpieczenie jest przewidziane dla osób, które wystawiają świadectwa (ubezpieczeni). Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie czynności tych osób tj. ich działanie bądź zaniechanie w związku ze sporządzaniem świadectw a nie gotowy produkt w postaci świadectwa jako dokumentu. Należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż nie jest to ubezpieczenie wystawiane dla świadectwa, tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla ściśle określonych osób na wypadek nienależytego wykonania umowy, tj. za wadliwe sporządzenie świadectw. Innymi słowy ubezpieczenie OC „nie idzie” za świadectwem. Jest przypisane ściśle określonej osobie, z czym wiążą się konsekwencje jak poniżej.

 2. Czym innym jest okres trwania ochrony ubezpieczeniowej z OC a termin ważności świadectwa – są to zupełnie odrębne instytucje. Intencją ustawodawcy nie jest, aby okres ochrony ubezpieczeniowej pokrywał się z terminem ważności świadectwa (nie wynika to z żadnych przepisów). Gdyby przyjąć inaczej, byłoby to kuriozalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę, iż świadectwa są ważne przez 10 lat. Ponadto należy pamiętać, iż jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa ( z uwagi na ryzyko zawodowe) a nie ubezpieczenie świadectwa na czas jego ważności!!! Okres ubezpieczenia z polisy to czas, w którym dana osoba może wykonywać czynności sporządzania świadectw. Tym samym nie mamy tu do czynienia z nierównym traktowaniem obywateli – chodzi wyłącznie o to, by termin sporządzenia świadectwa wypadł w czasie, kiedy osoba je sporządzająca była objęta ubezpieczeniem OC.

 3. W związku z wadliwym świadectwem istnieje ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości budynku i przez to może powstać szkoda. Szkoda ta może się ujawnić w jakimś czasie po sporządzeniu świadectwa, ale powstaje ona w każdym wypadku w momencie jego sporządzenia - na skutek faktycznych czynności, tj. działania bądź zaniechania osoby oceniającej ryzyko i wystawiającej takie świadectwo. Dlatego miarodajny dla przyjęcia odpowiedzialności jest termin sporządzenia świadectwa (termin powstania szkody) a nie termin jej ujawnienia. Obowiązującą polisą będzie zatem ta, która obejmowała w swym okresie datę sporządzenia świadectwa.

 4. Na marginesie należy zaznaczyć, iż tak jak długo dana osoba sporządza świadectwa, tak długo jest zobowiązana do posiadania OC. Fakt zaprzestania prowadzenia działalności w tym zakresie nie zwalnia jej z odpowiedzialności za błędne świadectwa sporządzone wcześniej. Ponadto jeśli dana osoba zaprzestała prowadzenia działalności związanej ze sporządzaniem świadectw nie musi wykupywać kolejnych ubezpieczeń OC aż do końca ważności sporządzonych przez siebie świadectw, gdyż te, na wypadek szkody, objęte są polisą ważną w dacie ich sporządzenia.

Publikacje Menu

Aktualności

 • Hanza w Informatorze „Inżynier Warmii i Mazur” +

  Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu budowlanego czyli gdy przepraszam nie wystarczy. Czytaj dalej
 • Artykuł dla Gazety Finansowej +

  Broker ubezpieczeniowy reprezentuje klienta i to jest podstawowa różnica pomiędzy innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie ubezpieczeniowym. Pozostałe podmioty reprezentują towarzystwa Czytaj dalej
 • Promocja Poradnika „Budowlany proces inwestycyjny" +

  Kupując w Grupie HANZA ubezpieczenie za poradnik zapłacisz tylko jedynie 18 zł (z Vat) + koszt przesyłki(rabat 60% od ceny nominalnej Czytaj dalej
 • 1